"Maxi Plast" - lista proizvoda od plastike

Ovde vidite listu naših plastičnih proizvoda. Klikom na malu fotografiju dobićete uvećanu fotografiju.

5010 - Vangla 3 l
 
5058 - Vangla 5 l
 
5034 - Vangla 8 l
 
5041 - Vangla 15 l
 
5140 - Vangla 20 l
 
5331 - Vangla sa poklopcem 5 l
 
5348 - Vangla sa poklopcem 8 l
 
5394 - Vangla sa poklopcem 20 l
 
5133 - Kofa 20 l
 
5126 - Kofa standard
 
5355 - Kofa 5 l
 
5362 - Kofa 7 l
 
5379 - Kofa 10 l
 
5386 - Kofa 14 l
 
5393 - Kofa 18 l
 
5027 - Kofa sa poklopcem 5 l
 
5065 - Kofa sa poklopcem 7 l
 
5072 - Kofa sa poklopcem 10 l
 
5164 - Kofa sa poklopcem 14 l
 
5171 - Kofa sa poklopcem 18 l
 
5102 - Lavor 8 l
 
5119 - Lavor 12 l
 
5089 - Kofa zidarska
kofa za malter